top of page

MISSIE/VISIE

Zeker in de Zorg is een platte organisatie die gerund wordt door verpleegkundigen met jarenlange ervaring binnen verschillende zorgsettingen. Zeker in de Zorg is gericht op het snel leveren van kwalitatief hoogstaande zorg ongeacht de afkomst, cultuur en seksuele geaardheid.
We leveren zorg aan de adolescent, volwassenen, bejaarden en ouderen.
Wij leveren zorg van laagcomplexe (basiszorg, ADL), midden complexe zorg (verpleegtechnische handelingen) tot de hoog complexe zorg (specialistische verpleging).

Wij bieden de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment. De verpleegkundigen en de verzorgenden zijn in staat om de zelfredzaamheid, regie van de cliënten te versterken en tegelijkertijd het verlagen van de maatschappelijke kosten.

Zeker in de Zorg is een gezonde zorginstelling met een goede afstemming van eigen medewerkers/cliëntenpopulatie. De kwaliteit wordt structureel geborgd door scholingen die door docenten verpleegkunde worden verzorgd. Daarnaast vindt er door middel van peer coaching, bijscholingen, training on the job, kwaliteitsverbetering van medewerkers plaats. Door de goede en gestructureerde bedrijfsprocessen zijn wij in staat de partnerorganisaties in de regio te bedienen volgens de landelijke (kwaliteit)eisen voor de zorg. Dit doen wij door het toepassen van de PDCA cyclus in onze bedrijfsprocessen die zijn geënt op kwaliteit, doelmatigheid en hoge mate van cliënttevredenheid.

Zeker in de Zorg heeft de focus om zich te specialiseren in navolgende zorgspecialisaties: wondzorg, oncologie, antibiotica, infusietherapie, geriatrie (dementie).

bottom of page