top of page

UITSLUITINGSCRITERIA

Zeker in de Zorg is een zorginstelling die zorg levert in de thuissituatie. Om deze kwalitatief en verantwoorde zorg goed uit te kunnen voeren werkt Zeker in de Zorg met gekwalificeerde medewerkers die structureel geschoold worden.​

Om onze zorgverlening goed te kunnen waarborgen heeft Zeker in de Zorg de keus gemaakt om aan bepaalde cliënten geen zorg te verlenen.​

Zeker in de Zorg levert geen zorg aan cliënten die voldoen aan 1 of meer van de hieronder genoemde criteria(s); 

​ 

 • Cliënten met complexe psychiatrische (GGZ) problematiek. 

 • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek. 

 • Kinderen onder de 18 jaar. 

 • Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. 

 • Cliënten met ernstige verbale of non-verbale agressie gericht tegen andere cliënten of medewerkers. 

 • Cliënten die medewerkers of andere cliënten discrimineren. 

 • Cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld bij dementie of bij psychiatrische diagnoses) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden binnen de thuissituatie. 

 • Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige (beschermde) woonomgeving. 

 • Cliënten die vallen onder de wet BOPZ of de wet Zorg en dwang (medio 2020). 

 • Cliënten die geen hulp van Zeker in de Zorg accepteren. 

 • Cliënten waarbij er vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast. 

 • Cliënten die buiten het werkgebied wonen van Zeker in de Zorg. 

  

Indien er in de huidige zorgvraag een dusdanige verandering optreed waarbij de grens van 1 van hierboven bovengenoemde criteria in zicht komt, zal Zeker in de Zorg in overleg met de cliënt, mantelzorg huisarts en overige ketenpartners zich actief inspannen om tot een gezamenlijke passende oplossing te komen. 

bottom of page